Witamy w Centrum Pomocy ESCO

Aby usprawnić zgłoszenia do pomocy technicznej i lepiej świadczyć usługi, korzystamy z systemu zgłoszeń do pomocy technicznej. Każde zgłoszenie do pomocy technicznej ma przypisany unikalny numer zgłoszenia, którego możesz użyć do śledzenia postępów i odpowiedzi online.

W celach informacyjnych udostępniamy kompletne archiwa i historię wszystkich próśb o wsparcie. Do wysłania biletu wymagany jest prawidłowy adres e-mail.

W razie wątpliwości co do poprawności realizacji usług, zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Zlecenie zamknięte uznaje się za zrealizowane i jest to podstawą do rozliczenia.