Frequently Asked Question

Przeglądanie i edytowanie zgłoszeń
Ostatnio odświeżony 3 lata temu

Po zalogowaniu do systemu mamy możliwość przeglądania naszych zgłoszeń:

imagePo kliknięciu w link zgłoszenia przechodzimy do widoku szczegółów. W widoku szczegółów mamy możliwość zobaczenia aktualnego stanu prac nad zgłoszeniem oraz mamy możliwość dodawania komentarzy i odpowiadania na pytania obsługi.

imageZgłoszenia za pomocą wysyłki email

W systemie jest możliwość wprowadzania zgłoszeń za pomocą email. W tym celu należy wysłać maila na adres: helpdesk@escobb.pl. Z takiego maila utworzy się zgłoszenie.

Ponieważ program robi takie przekształcenie automatycznie, prosimy aby takie maile były w miarę zwięzłe - bez dołączonej korespondencji, stopek itp.

Uwagi końcowe

  • Prosimy o szczegółowe opisywanie problemu.
  • Wszelkie dodatkowe pliki, zrzuty ekranu itp. ułatwią i przyspieszą rozwiązanie.
  • Wszystkie zmiany dotyczące zgłoszenia (utworzenie, edycja, odpowiedź, zmiana statusu itp.) powoduje wysłanie maila informacyjnego do osoby zgłaszającej. W takim mailu powinien być zawsze adres bezpośrednio wskazujący na zgłoszenie.
  • W przypadku kontaktów prosimy powoływać się na numer zgłoszenia.
  • Zgłoszenia dokonywane inną drogą - mailem, telefonicznie - będą również zapisywane w tym systemie. Również ustalenia dotyczące zakresu prac do wykonania, dokonane na spotkaniach, będą ewidencjonowane w systemie.
  • Każdy użytkownik będzie widział tylko swoje zgłoszenia.
  • Niektórzy użytkownicy klienta mogą mieć status kierownika, który będzie miał możliwość przeglądania i edycji wszystkich zgłoszeń pracowników swojej firmy.

Proszę czekać!

Proszę czekać... to zajmie tylko sekundę!