Kliknij na kategorię, aby przeglądac FAQ.
 • instrukcje (3)

  osTicket to szeroko stosowany system zgłoszeń do pomocy technicznej typu open source, atrakcyjna alternatywa dla droższych i złożonych systemów obsługi klienta - prosty, lekki, niezawodny, oparty na otwartym kodzie źródłowym, oparty na sieci Web i łatwy w konfiguracji i obsłudze.

 • RODO (1)

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ESCO Firma Prywatna Marek Heinrich z siedzibą w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej 21 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  posiada Pani/Pan prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  – przenoszenia danych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres roku.

  Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula RODO): Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, z uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Proszę czekać!

Proszę czekać... to zajmie tylko sekundę!